Breaking News

 महालक्ष्मी नगरभित्रका ५३ विद्यालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै

खगेन्द्र नेपाल

ईमेल: 
khagendranpl@gmail.com
फोन: 
९८५११७३००५

अधिकृत स्तर छैटौं (Section Officer)

Section: 
अधिकृत स्तर छठौं / प्रमुख, प्रशासन,याेजना तथा अनुगमन र आर्थिक विकास शाखा