Breaking News

 महालक्ष्मी नगरभित्रका ५३ विद्यालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: ९८५२०७०१२३

नगर उप प्रमुख

फोन नं: ९८५२०७०१२४