FAQs Complain Problems

#महालक्ष्मी नगरपलिकाका नगर प्रमुख श्री Parshu Nepal बाट महालक्ष्मी नगरपलिका-६, नागपोखरी मेयर टोल, लाटेभन्ज्याङ्को नागपोखरी नागको प्रतिमा र जेस्ठ नागरिक विश्राम स्थल उद्ग्घाटनका कहि झलकहरु