FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:42 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf
नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:41 PDF icon नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:40 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन २०७५ ७४/७५ 07/09/2018 - 10:39 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन २०७५
एकिकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि ७४/७५ 04/25/2018 - 12:05 PDF icon एकिकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन ७४/७५ 02/25/2018 - 11:49 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/25/2018 - 11:46 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि ७४/७५ 02/22/2018 - 13:53 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड ७४/७५ 02/22/2018 - 13:13 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड.pdf
निति तथा कार्यक्रम ७४/७५ 02/22/2018 - 13:12 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages