Breaking News

 महालक्ष्मी नगरभित्रका ५३ विद्यालयले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै

सेवाप्रदायकको व्यवहारबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

धेरै सन्तुष्ट
21% (13 votes)
सन्तुष्ट
24% (15 votes)
सामान्य सन्तुष्ट
21% (13 votes)
असन्तुष्ट
34% (21 votes)
Total votes: 62